Νέα πρόταση για τα βοσκοτόπια θα καταθέσουν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Περιφέρειας ΑΜΘ