Ο Αντώνης Λατούρος για τη διαχείριση των λατομείων