Ο Χαράλαμπος Διονυσίου για τα πολλά διαγωνίσματα των μαθητών