Ο Δήμαρχος Καβάλας στον Αναλυτή για τις συζητήσεις με την ΕΤΑΔ