Ο Δρ. Κυπρή για αύξηση νοσηλευόμενων και υποχρεωτικό εμβολιασμό