Ο Δρ. Πετρίκκος για την ημερομηνία λήξης του safepass