Ο Έλληνας Ironman που ξεπερνά υπεραθλητές στην «Κρήτη Σήμερα»