Ο Υπουργός Μεταφορών για οχήματα στη Λεωφόρο Μακαρίου