Ο Λεόντιος Φιλοθέου για τις διαμαρτυρίες στο Μιτσερό