Ο Μάριος Αντωνίου για την εφαρμογή covscan στο λιανικό εμπόριο