Ο Μάριος Πελεκάνος για σύσκεψη, ρεύμα και κόντρα με Ελεγκτική