Ο Σωτήρης Παπαδόπουλος στον ΑΝΑΛΥΤΗ σχολιάζει την συνεδρίαση του Δημ Συμβουλίου Καβάλας