Ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριάκου για την άφιξη του Πάπα στην Κύπρο