«Όχι στο ασφαλτικό» – «Νομίζουμε ότι έχουμε κορωνοϊό, δεκάδες αλλεργίες..»