Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της Αστυνομίας για τις επεμβάσεις καταρράκτη