“Όπως το S-300 χρησιμοποιείται στο ΝΑΤΟ, έτσι οι S-400 θα χρησιμοποιηθούν κι από εμάς”