Ούριος άνεμος για θέσπιση κατώτατου μισθού στην Κύπρο