Πανδημία και ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης