Πανελλαδική δημοσκόπηση των επαγγελματιών της εστίασης για τα νέα μέτρα