Πανευρωπαϊκή βράβευση για την καλύτερη στρατηγική για την Energean