Πάνω από 19,000 επισκέφτηκαν την Πύλη ποδηλάτου για να εξασφαλίσουν χορηγία