Παραμένει το NAUTICAL GEO στην Κύπρο – Πανίσχυρη γαλλική φρεγάτα FREMM στη Λάρνακα