“Παρατάνε τα μωρά τους στη θάλασσα γιατί….θα κάνουν άλλα”