Παράθυρο στον πολιτισμό: “Καρδκιά μου μίλα σιγανά…”