Παραίτηση απο απογραφείς στην Καβάλα λόγω των δύσκολων συνθηών εργασίας