Παρουσία Υφυπουργού Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη στα γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ στην Κομοτηνή