Πέρα από την ιατρική: Η ζωή μέσα από τα μάτια ενός νευροχειρουργού