Περικλής Νεάρχου, Μακεδονικό: Από τον Τίτο και τον Στάλιν μέχρι την υπογραφή Τσίπρα, Κοτζιά