Πιέσεις σε πολιτικούς πρόσφυγες να εγκαταλείψουν επικίνδυνη πολυκατοικία στη Χλώρακα