Ποιοι δικαιούνται επιχορηγημένες διακοπές; Διευκρινίσεις για το νέο σχέδιο