Πήραν την ανιούσα οι δείκτες, στα 35 έτη η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων