Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού από την Καρδίτσα…στην Κύπρο