Πώς απαντά η Δρ.Πανά στις αντιδράσεις γονέων για μάσκα και τεστ