Πώς επηρεάζονται από τα νέα μέτρα οι διεξιώσεις γάμων/βαφτίσεων