Πως γίνεται ο έλεγχος για τα ευρωπαϊκά κονδύλια στα κατεχόμενα;