Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία όταν αρχίσει γεώτρηση η Exxon Mobil στην Κύπρο