Πώς βλέπουν οι πολίτες τα νέα μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας