Πότε θα υποχωρήσει η αυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα