Πόθεν Έσχες: Ένας ξεδοντιασμένος νόμος, ένας υποτυπώδης έλεγχος