Πού οφείλεται και τι συνέπειες έχει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας; …