Πράσινο ΕΜΑ για εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 5-11 ετών