Προχωρούν οι συζητήσεις για αξιοποίηση του Αυτοκινητοδρομιού Σερρών