Πρόσω ολοταχώς για τη χορήγηση της τρίτης δόσης στον ενήλικο πληθυσμό