Πρόταση νόμου από ΔΗΠΑ για τροποποίηση Συντάγματος με στόχο το ασυμβίβαστο Βουλευτών