Πρώτη συμφωνία στην COP26: «Φρένο» στην αποψίλωση των δασών