Πρώτος γύρος διευκρινίσεων Υπουργείου Υγείας για τα νέα μέτρα κατά της παδημίας