Πρωτοβουλία Αναστασιάδη για κλίμα: 240 επιστήμονες αναζητούν απαντήσεις