Προβληματίζει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ακίνητης περιουσίας