Ψάχνουν τους εμπρηστές στα .. εξώδικα: Στο στόχαστρο οχήματα της Υπ. Θήρας