Σχεδόν ένας μήνας από τη λειτουργία καμερών, τα προβλήματα που καταγράφονται